Günümüzde, değişen koşullar altında işletmelerin başarılı olabilmeleri daha fazla zorlaşırken, yaşanılan her başarısızlığın, işletmenin varlığını devam ettirebilmesi noktasında daha çok tehdit edici bir hale geldiği görülmektedir. İşletmelerin, yoğun rekabet koşulları altında, uzun dönemli ve sürdürülebilir üstünlükler elde edebilmesi son derece önemli ve aynı derecede zor bir hale gelmiştir.

Rekabet gücündeki zayıflığın, işletmelerin pazar payını doğrudan azalttığının anlaşılması, bilinçlenen ve hakkını aramayı öğrenen bir tüketici grubunun ortaya çıkışı, bunların beklentileri ve beklentilerin karşılanamaması, bunun da olumsuz imaj yaratması ve kalite maliyetlerini yükseltmesi en genel anlamda, işletmelerin artık verimsiz çalışmaya katlanamamaları,  TKY felsefesinin işletmeler için niçin önemli olduğunu ve benimsenmesi gerektiğini açıklayacak nedenlerden bir kaçıdır.

İşte tüm bu nedenler Çağdaş Pano olarak bizi; eğitim ile geliştirilmiş, daha fazla katılım isteyen bir insan gücünün artışı ve bunları tatmin edebilecek, yeni yönetim arayışlarına cevap verebilecek bir araç olması konusunda da sürekli teşvik etmektedir.

 

  • Uygulayacağımız TKY felsefesinin şirketimize sağlayacağı yararlar;
  • Kaynak kullanımını optimize ederek kaynak israfının azaltılması,
  • Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması,
  • Verimlilik için gerekli teşvik ve koordinasyonun sağlanması ve verimlilik artışı yaratması
  • Tüm organizasyon düzeyinde katılımı artırması ve tatmin düzeyi yüksek bir insan gücü ile iş barışına katkıları
  • Ürün teslim sürelerinin kısalması,
  • Ürün geliştirme sürelerinin kısaltılması
  • Süreçlerde sürekli iyileşme,
  • Pazardan gelen taleplere esnek davranabilme ve karşılayabilme yeteneğinde artışlar,
  • Müşteriye hizmetin temel alınışı, müşteriye ürün teslimi sürelerinin kısalması ve sonuçta müşteri doyumunun artmasıdır. 


Tüm bunların doğal bir sonucu olarak da, işletmemizin pazar payının artması firma imajının yükselmesi, daha yüksek karlar, gelişme ve daha etkili rekabet, TKY ile ulaşılabildiğimiz diğer yararlardır.

Ancak, TKY felsefesinin işletmelerde tam olarak yerleşmediği, hala geleneksel kalite uygulamalarının devam ettiği, TKY felsefesini tamamlayan beşeri yönlerin ihmal edildiği ve uygulamada birtakım sorunların söz konusu olduğu da anlaşılmaktadır. Sonuç olarak; elde edilen bulgular ve tecrübelerimiz de göstermektedir ki, Toplam Kalite Yönetimi kavramı, bu anlayışı uygulamayan işletmelerde dahi bilinen, haberdar olunan ve özellikle işletmelere kazandırabileceği getiriler noktasında ilgi odağı olmayı başarmış bir konudur.