İnsan Kaynakları Politakamız

ÇAĞDAŞ PANO kurulduğu günden başlayarak daima gelişen ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün beyin gücü ile elde edildiğinin farkındadır. Tüm operasyonel faliyetlerinde dünya standartlarına üretimi yapmayı ve geliştirmeyi bununla birlikte yerli üretimi küresel boyutlara taşımayı en büyük hedefi olarak belirlemiştir. Bizler Yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarını gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu sıcak ve en önemli unsur olan iş ve işçi güvenliğine uygun çalışma ortamı sağlamak temel amaçlarımızdandır. Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı sağlamakla birlikte bu ortamı bir kültür haline getirerek çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve nitelikli, başarılı, yetenekli bir işgücü oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek İnsan Kaynakları’nın temel sorumluluğudur.